Презентације

Појам презентација

  • Презентација (лат. presentation) - поднети, подносити, нудити, понудити; показати, показивати; представити, представљати, увести, уводити (у друштво); пружити, пружати, предати, предавати; изложити, излагати; дати поклон, даривати, даровати;

 • Презентирати се - представити се, показивати се; показати се, правити се, појавити се, правити добар или лош утисак, имати добар или рђав изглед.

Извор: Милан Вујаклија – Лексикон страних речи и израза, Просвета,Београд, 1980.

Дефиниција презентације

Презентација је брижљиво планиран визуелни и слушни догађај дизајниран да задовољи потребу да се дају појашњења и/или сагласности и/или да се покрене акција.

Интернет презентација је брижљиво планиран мултимедијални доживљај (комбинација текста, слике звука, видеа и интерактивности) испоручен преко Интернета дизајниран да задовољи потребу да се дају појашњења и/или сагласности и/или да се покрене акција.

Шта мора да се деси

Да би презентација постигла своје циљеве три ствари морају да се десе:

 • Говорник (презентер) мора да има сврху;

 • Материјал за презентацију мора да буде организован на такав начин да публика може да га прати; и

 • Догађај мора да буде задовољство за све који су у њега укључени.

Анализа публике

Покушајте да се ставите у улогу публике и да одговорите на следећа питања:

 • Које су потребе и очекивања публике? (Ко је публика?)

 • Које су потребе и очекивања излагача?

 • Какве ставове очекујете од ваших идеја?

 • Која знања имају о предмету излагања?

 • Која су им знања потребна да би схватили вашу презентацију?

 • Шта они воле/не воле у стилу презентације и у формату презентације? (уколико можете да дођете до тих информација)

Предмет презентације

Селекција циљева презентације је доношење одлуке које исходе очекујете од ње и то је најважнији део дизајна презентације.

 • Зашто ја говорим?

 • Шта ја желим да постигнем?

 • Како желите да се осећа публика када завршите презентацију?

 • Какву реакцију очекујете од публике?

Препорука је да се исходи визуелизују

Садржај презентације

Следећи корак је да одлучите које су идеје најпогодније за презентацију имајући у виду циљеве презентације и анализу публике. Уколико сте истраживали предмет и уколико сте користили идеје других проверите да ли сте цитирали изворе на адекватан начин, орално или на слајдовима.

Треба водити рачуна да презентација не буде преоптерећена информацијама.

Структура презентације

Када сте донели одлуку о садржају следећи корак је структурирање презентације.

Небитно је колико је материјал интересантан јер ће се ефективност изгубити уколико није пажљиво сложен.

Структура обезбеђује оквир за вашу презентацију и због тога треба да буде једноставна, јасна и логична.

Покушајте да поделите предмет на компоненте са 3 до 5 главних идеја.

Више идеја може да доведе до преоптерећења информацијама и да доведе до губитка интереса код публике.

Ове главне теме и/или идеје треба да буду развијене са материјалима који их поткрепљују и чињеницама.

Не треба заборавити да се цитирају извори.

Начини структурирања презентације

 • Проблем/решење

 • Поређење

 • Хронолошки

 • По предметима

 • Теорија/пракса

 • Секвенце убеђивања (пажња, интерес, жеља, акција)

 • Морате да знате, треба да знате, могли би да знате

Почетак и крај презентације

И пре почетка презентације ви имате неке представе о публици.

Уколико говорите први пут они ће одлучити има ли смисла или не да вас слушају. Колико сте интересантни? Да ли сте енергични, ентузијаста или искрени?

Ваше уводне речи треба да им привуку пажњу. Оне (уводне речи) треба да привуку пажњу тако да вас саслушају.

Постоји више начина како да почнете презентацију:

 • Поставите питање

 • Употребите цитат

 • Реците неку анегдоту

 • Шокирајте публику – статистиком

 • Историјска позадина

 • Позовите се на текуће стање

Као додатак привлачењу пажње на почетку увод треба да укључи:

 • Изјаву о сврси презентације

 • Агенду (дневни ред) односно листу тема које ће се обрадити

 • Закључење презентације

 • Сумирање кључних ставова

 • Питајте за акцију

 • Поставите питање

 • Искористите цитат

 • Реците анегдоту

 • Искористите мнемоник

 • Искористите неку потпору, визуелно помагало или демонстрацију да нагласите главне ставове

Визуелна подршка

Следећи корак је да обезбедите визуалну и вербалну подршку која вам је потребна да бисте додали кредибилитет презентацији.

Визуелна и вербална подршка помаже публици да схвати концепте и идеје.

Она такође помаже говорнику да појасни и појача кључне ставове.

Визуелна подршка може да укључи:.

 • слајдове у Powerpoint-у,

 • материјал на DVD/CD,

 • демонстрације,

 • игру улога,

 • фотографије,

 • илустрације,

 • мапе,

 • графике,

 • дијаграме, итд.

Треба знати да не треба бити превише технички орјентисан да би сте били успешни. Експериментишите.

У случају презентације организоване у слајдове/странице треба да водите рачуна да слајдови/странице буду:

 • Незбркани и једноставни

 • Атрактивни и визуелно привлачни

 • Наглашени и довољно велики

 • 5 речи у реду

 • 7 линија по слајду

 • Штедљиви са становишта броја анимација и звучних ефеката

Помоћни материјали (леци)

Помоћни материјали (пре свега леци) су корисни у смислу оснаживања поруке представљањем главних исказа на једноставан начин. Они омогућавају презентатору да обезбеди додатни материјал пре његовог наступа и додатно читање после презентације. Као и друга визуелна подршка они чине презентацију интересантнијом.

Помоћни материјали (леци) треба да буду:

 • Једноставни

 • Да се директно дотичу циљева презентације

 • Да су визуелно атрактивни

 • Да не збуњују публику

Зашто су неке презентације лоше?

Главни разлози за неразумевање (или досаду) могу да се сумирају следећим исказима:

 • Збуњивање визуелно/вербално/гласовно

 • Грешка да се говори на време

 • Квар на опреми

 • Материјали су сувише технички

 • Лоша организација материјала

 • Неодговарајуће кретање по просторији

 • Грешке у држању пажње код публике

 • Превише информација

 • Недостатак ентузијазма

 • Недостатак блискости са публиком

Презентација реченог у Power Pointu