Критичко вредновање информација на Интернету

Приликом прегледања садржаја на Интернету сво време треба бити критичан према доступним садржајима. Пошто на Интернету можемо наћи обиље садржаја (реч је о милијардама страна) нормално је да је њихов квалитет/вредност неуједначен.

Увек треба постављати питање квалитета садржаја који вам је доступан. Једна могућа листа питања која вам може помоћи у томе је следећа:

 • Да ли је садржај коректан и актуелан?

 • Да ли је садржај презентације у складу са узрастом ученика?

 • Да ли су квалитетни текстуални, графички и мултимедијални елементи (ако постоје)?

 • Да ли постоји препорука неке релевантне установе за коришћење презентације?

 • Да ли је лако кретање (навигација) кроз презентацију?

 • Да ли сви линкови у презентацији функционишу?

 • Да ли презентација садржи биографију аутора и његову електронску адресу?

 • Да ли је аутор веб презентације познато име у својој области?

 • Да ли постоји линк до посматране презентације са неке презентације у коју већ имамо поверења?

 • Да ли се наводе потпуни библиографски подаци у цитатима, како би се могли пронаћи оригинални извори?

 • Да ли посматрана презентација има обележен датум постављања и датум последњег ажурирања? Да ли је то битна карактеристика квалитетне презентације?