Веб сајт

Веб сајт или само сајт (такође се изговара Веб локација) је скуп сродних веб страница, слика , видео снимака или других дигиталних објеката који су повезане са заједничким униформним локатором ресурса (УРЛ) (Uniform Resource Locator (URL)), често се састоји само од имена домена, или ИП адресе, и корена путање ('/') у мрежама базираним на Интернет Протоколу.

Веб сајт се чува (складишти, хостује) на најмање једном веб серверу, доступан преко мреже, као што су интернет или приватне локалне мреже .

Веб страница (web page) је документ, обично написан у формату чистог текста прошаран инструкцијама за обликовање Хипертекстуалног језика за маркирање (Hypertext Markup Language (HTML, XHTML ))

Веб страница може да садржи елементе из различитих сајтова са одговарајућим ознакама сидра.

Веб страницама се приступа и преносе преко хипертекстуалног протокола за трансфер (Hypertext Transfer Protocol (HTTP)) који може опционо користе шифровање ( HTTP Secure , HTTPS) да обезбеди сигурност и приватност корисника на страници веб садржаја.

Корисника апликације, често веб прегледач, омогућава приказ веб стране на екрану корисника у складу са ХТМЛ ознакама садржаним у њој.

Сви јавно доступни веб сајтови за кориснике колективно представљају широм светар раширену мрежу (World Wide Web - WWW) (краће Веб) .

Страницама сајта се обично може приступити из једноставног униформног локатора ресурса који називaмо почетна страна. УРЛ адресе страница организоване су хијерархијски, иако хиперлинкови између њих стварају утисак да хијерархије нема.

Неки веб сајтови захтевају претплату или само регистрацију за приступ неким или свим њиховим садржајима. Примери веб сајтова где је неопходна претплата укључују много пословних сајтова, сајтове са вестима, сајтове академских часописа, сајтове за игру, огласне табле, сајтове са веб базираном електронском поштом, социјалне мреже, итд.