Веб алати за креирање стрипова

Стрип обједињује текст и цртеж и омогућава занимљив и маштовит начин изражавања. Уз помоћ стрипа ученици причају разне приче, показују своју креативност и учење постаје далеко занимљивије. Форма стрипа се може применити готово у свим наставним предметима, поготову што ученици на стрипове реагују изузетно позитивно, привлачан им је и занимљив.

Алати за креирање стрипова углавном раде тако што се из колекције понуда ликова, облачића, контекста, бирају одређени и постављају у стрип, а затим се уноси текст, мада има и оних који дају више слободе у креирању и омогућавају постављање слика са рачунара или интернета, при чему омогућавају додатна уређивања. У Вебциклопедији су представљени они који прихватају писмо српског језика.

Графити генерално означавају уметност писања и цртања. Веома су занимљиви ученицима и могу наћи своју примену у комбинацији са другим алатима.

(цитат са Вебциклопедије - линк)