Материјали за припреме за такмичења

На овој страници су неки од материјала за припрему ученика за такмичење

Опште

На домену школе

Ван домена школе

На сајту ЦНТИ  - Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

Друштво математичара Србије - Такмичења из информатике

Специфични материјали за припрему за такмичење из програмирања

Преузимање алата

Припрема

Општа литература

Специфична литература

За 5. и 6. разред

      • Задаци са такмичења од 2008 до 2011. на линку


Comments