Такмичења у категорији Програмска апликација

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

категорија Програмске апликације

Такмичење ученика основних школа из информатике и рачунарства по пропозицијама Центра за развој и примену науке, технологије и информатике у категорији Програмске апликације за ученике основне школе одржава се према календару такмичења Министарства просвете.

Основне одредбе    

Правилник и пропозиције за такмичење из области Информатике и рачунарства ученика основне школе усаглашен је са «Стручним упутством о организовању такмичења ученика основне школе» које једном годишње издаје Министарство просвете.

Приликом уписа у средњу школу, ученику осмог разреда основне школе који освоји прво, друго и треће место на такмичењу додељују се бодови у складу са Правилника о упису ученика у средњу школу

Такмичење из Информатике и рачунарства је ваннаставна активност ученика, која се организује у циљу представљања стеченог знања, умења и вештина из ове области образовно-васпитног рада. Такмичењем се вреднују и рангирају наставна постигнућа и стваралаштво ученика.

Циљ такмичења је представљање постигнућа и резултата образовно-васпитног рада учесника такмичења – ученика, наставника и школе.

Задаци такмичења су:

·        провера нивоа усвојеног и стеченог знања ученика,

·        рангирање степена и нивоа постигнућа ученика,

·        афирмација наставних резултата, 

·        јавно представљање стечених знања, умења, вештина и стваралаштва ученика.

Организатори такмичења и су Министарство просвете, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Друштво математичара Србије и други организатори у сарадњи са Министарством просвете.

Врсте и нивои такмичења

Такмичење из информатике и рачунарства спроводи се на следећим нивоима:

  • школско такмичење
  • општинско такмичење
  • окружно/градско такмичење
  • републичко такмичење

Школско такмичење је обавезни ниво такмичења. Организује га стручно веће школе за Информатику и рачунарство, за све ученике од V до VIII разреда. На вишем нивоу такмичења могу да учествују само ученици школа које су организовале школско такмичење.

Општинско такмичење организују општински активи стручног друштва за Информатику и рачунарство.

На општинском такмичењу учествују најбоље пласирани ученици са школских такмичења.
Окружна такмичења организују школе и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Друштво математичара Србије као и други организатори у сарадњи са Министарством просвете.

Тестови и задаци се дистрибуирају школама домаћинима преко школских управа Министарства просвете.           

Ко може да учествује?

Учешће на такмичењу могу да узми сви ученици узраста од V до VIII разреда основне школе који остваре одговарајући успех на школским такмичењима у складу састручним упутством Mинистарства просвете.

Такмичари се пласирају на следећи ниво такмичења уколико остваре одређени успех и достигну одређени бодовни прaг (детаљније у стручном упутству за реализацију такмичења Министарства просвете).


Comments