Додатна настава - секције

На овој страници ће се наћи линкови ка корисним сајтовима и страницама за оне који желе да науче више а посебно ако желе да се такмиче.

Упитник за пријављивање у секције и за додатну наставу у школској 2015/2016. налазе се на линку.

Информатика и рачунарство су на адреси.
Корисни документи за ангажовање ученика у секцијама  и за такмичења су на следећим линковима:
Корисни линкови су:

Програмирање

 • Сајт о програмирању
 • Решени задаци из програмирања у Паскалу
 • Програмски језик PASCAL - решени примери и задаци - електронски приручник
 • Алгоритми
 • Програмирање је закон
  Овај образовни материјал о основама програмирања у програмском језику
  VB.NET може послужити наставницима информатике за савладавање градива програмирања које је инкорпорирано у инфроматику или неке стручне предмете у завршном разреду основне школе и током средњошколског образовања. Од ученика се не очекује никакво предзнање о програмирању, а прихватање градива је олакшано таквим приступом у коме се очекује да ученик „осваја“ градиво у виртуелном пропутовању кроз свет и „освајање“ непознатих градова.
  Материјале за ученике прате веб сајт за ученике и наставнички материјали са свим пратећим објашњењима и одговорима на ученичка питања.

Разне корисне адресе

Comments